Drukowanie a RODO

Drukowanie a RODO

Drukarki i Kopiarki firmy HP są zaprojektowane aby wspierać realizację ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), która weszła w życie 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z ustawą RODO dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (człowieka). Danymi osobowymi może być więc tylko imię i nazwisko lub adres e-mail, który jest powiązany z konkretnym imieniem i nazwiskiem czyli dane, z którymi w zasadzie każdego dnia i przy każdej okazji mamy kontakt wykonując zadania służbowe.

Ustawa RODO precyzuje jednocześnie, że przetwarzanie danych osobowych to praktycznie wszystkie czynności dotyczące danych osobowych np.: zbieranie, udostępnianie, systematyzowanie, organizowanie, porządkowanie czy archiwizowanie. Zakwalifikowanie czynności jako przetwarzanie jest niezależne od tego, czy używamy wyłącznie komputera i serwera czy też wydruków papierowych.

Najważniejsze jest to, że przetwarzanie danych osobowych stanowi samo ich przechowywanie i normalna praca np. druk maila. Do stwierdzenia iż dochodzi do przetwarzania danych wystarczy fakt ich posiadania.

Zgodnie z RODO na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z wymogami RODO, w szczególności związanych z zabezpieczeniem przy przetwarzaniu danych osobowych. W ustawie RODO możemy znaleźć przykładowe środki, które ustawodawca wskazuje jako podpowiedź jakie zabezpieczenia zastosować przy przetwarzaniu danych. Jest to między innymi zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

Firmy które nie zastosują się do zaleceń RODO będą narażone na wysokie kary.

Mając na względzie powyższe, HP projektując drukarki i kopiarki wyposaża je standardowo w następujące funkcje zabezpieczające dane, które pomagają Klientom w spełnieniu wymagań RODO:

 

  1. BIOS – złota kopia – przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu, drukarka HP sprawdza integralność systemu BIOS z podpisem cyfrowym firmy HP w celu zabezpieczenia drukarki przed złośliwymi atakami. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, drukarka zostanie uruchomiona ponownie przy użyciu bezpiecznej „złotej kopii” systemu BIOS. „Złota kopia” systemu BIOS jest przechowywana w odizolowanym elektronicznie miejscu wewnątrz drukarki.
  2. System Operacyjny – whitelisting – białe listy to funkcja, która wykorzystuje podpisywanie kodu w celu zagwarantowania, że tylko znane i autoryzowane wersje oprogramowania sprzętowego firmy HP jak i zaufanych  firm trzecich będą wczytywane
  3. Aplikacje Run Time Intrusion detection – narzędzie do automatycznego wykrywania i  archiwizowania ewentualnych  ścieżkę ataku. Wykrywa anomalie oraz zabezpiecza urządzenie.
  4. Malware – connection inspector – ochrona przeciw atakom malware
  5. TPM – szyfrowanie haseł i komunikacji HP Trusted Platform Module wzmacnia ochronę zaszyfrowanych danych uwierzytelniania i danych zapisanych w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym poprzez automatyczne przypisywanie kluczy szyfrowania urządzenia do modułu TPM.
  6. Szyfrowany HDD – nadpisywanie danych –  Szybkie wymazywanie z zabezpieczeniami — nadpisuje dane jednokrotnie i ma niewielki wpływ na wydajność drukarki.
  7. Szyfrowany wydruk Uniwersalny sterownik druku HP – Ten bezpłatny sterownik druku nie tylko zastępuje oddzielne sterowniki poszczególnych drukarek, ale ma także funkcję bezpiecznego drukowania i szyfrowania dokumentów poufnych.
  8. Szyfrowana komunikacja – SMNP minimum w wersji 2.
  9. Budowanie szablonów securitynarzędzie pozwala zdefiniować  ok. 250 ustawień dotyczących bezpieczeństwa i tworzyć szablony dopasowane do potrzeb, jest to rozwiązanie dodatkowo płatne.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do KONTAKTU i udziału w warsztatach lub prezentacji (w naszym laboratorium bądź w Państwa biurze), gdzie opowiemy szczegółowo o opisanych wyżej funkcjach zabezpieczających w urządzeniach Enterprise.

Comments are closed.